Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Warty z dnia 12 grudnia 2018 r.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Warty z dnia 12 grudnia 2018 r.
13.12.2018 więcej
OBWIESZCZENIE - ZARZĄDZENIE NR 202/2018 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Warcie
OBWIESZCZENIE - ZARZĄDZENIE NR 202/2018 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z
dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Miejskiej w Warcie
06.12.2018 więcej
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I z dnia 3 grudnia 2018 r. o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I z dnia 3 grudnia
2018 r. o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu
wyborczego
06.12.2018 więcej
Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 11-01-2016 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta w
Warcie przeprowadzonych w dniu 10 stycznia 2016 r.
13.01.2016 więcej
11.01.2016 więcej
INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 6 w JEZIORSKU
skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Jeziorsku
08.01.2016 więcej
Uchwała nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowej komisji wyborcxzej w wyborach
uzupełniajacych do Rady Gminy i Miasta w Warcie
18.12.2015 więcej
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie z dnia 17.12.2015r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy
i Miasta Warta w wyborach uzupełniających, zarządzonych na
dzień 10 stycznia 2016 r.
17.12.2015 więcej
INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Warcie z dnia 11 grudnia 2015 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy i Miasta w Warcie.
16.12.2015 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się