Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I z dnia 11 lutego 2019 roku
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Warcie przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
13.02.2019 więcej
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie z dnia 26 stycznia 2019 r.
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie z dnia 26
stycznia 2019 r.
31.01.2019 więcej
POSTANOWIENIE NR 6/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w
Warcie zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
24.01.2019 więcej
POSTANOWIENIE NR 5/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Warta
24.01.2019 więcej
Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie z dnia 10 stycznia 2019 roku
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów
na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w
Warcie zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
18.01.2019 więcej
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 14 stycznia 2019 r.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 14
stycznia 2019 r.
14.01.2019 więcej
OBWIESZCZENIE o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Warcie
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie z dnia 10
stycznia 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na
radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Warcie
zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
14.01.2019 więcej
INFORMACJA Nr 2 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w WARCIE
o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na
radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Warcie,
zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 roku.
09.01.2019 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Warty z dnia 8 stycznia 2019 roku
Burmistrz Warty podaje do wiadomości wyborców informację o
numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie
obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
uzupełniających do Rady Miejskiej w Warcie w okręgu wyborczym
nr 2, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019r.
08.01.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się