Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 11-01-2016 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta w
Warcie przeprowadzonych w dniu 10 stycznia 2016 r.
13.01.2016 więcej
11.01.2016 więcej
INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 6 w JEZIORSKU
skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Jeziorsku
08.01.2016 więcej
Uchwała nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowej komisji wyborcxzej w wyborach
uzupełniajacych do Rady Gminy i Miasta w Warcie
18.12.2015 więcej
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie z dnia 17.12.2015r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy
i Miasta Warta w wyborach uzupełniających, zarządzonych na
dzień 10 stycznia 2016 r.
17.12.2015 więcej
INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Warcie z dnia 11 grudnia 2015 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy i Miasta w Warcie.
16.12.2015 więcej
INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w WARCIE z dnia 8.12.2015 r.
o miejscu i terminie losowania numerów list kandydatów na
radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta w
Warcie
08.12.2015 więcej
01.12.2015 więcej
12