Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie Nr 5
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie
22.10.2018 więcej
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie o pełnionych dyżurach w dniach 20-22 października 2018 r
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie o pełnionych
dyżurach w dniach 20-22 października 2018 r
19.10.2018 więcej
Informacja urzędnika wyborczego w Warcie w sprawie szkolenia obwodowych komisji wyborczych
Informacja urzędnika wyborczego w Warcie w sprawie szkolenia
obwodowych komisji wyborczych
15.10.2018 więcej
Informacja o wyborze przewodniczących oraz zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych
Informacja o wyborze przewodniczących oraz zastępców
przewodniczących obwodowych komisji wyborczych
12.10.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie o
zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
05.10.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do
RGiM w Warcie
05.10.2018 więcej
Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych 11-10-2018
Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych 11-10-2018
04.10.2018 więcej
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Warta
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 1
października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w gminie Warta
02.10.2018 więcej
Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Warcie z dnia 1
października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na
radnych w wyborach do Rady Gminy i Miasta w Warcie
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
01.10.2018 więcej
INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 3 w WARCIE
INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 3 w WARCIE
28.09.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się