Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 25 października 2015 r.
20.10.2015 więcej
ZARZĄDZENIE NR 86/15 Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 05.10.2015r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu
przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25
października 2015 r.
06.10.2015 więcej
Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Wata
w sprawie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
30.09.2015 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 25.09.2015r.
Informacja o numerach oraz granicach stałych i odrębnych
obwodów głosowania
29.09.2015 więcej