Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w gminie Warta
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w
gminie Warta
07.10.2019 więcej
Postanowienie nr 254/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
Postanowienie nr 254/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I z
dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych
posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
23.09.2019 więcej
Postanowienie nr 232/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Postanowienie nr 232/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I z
dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych
23.09.2019 więcej
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WARTY z dnia 13 września 2019 r.
Komisarz Wyborczy w Sieradzu I przekazuje informację o numerach
oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
20.09.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 17 września 2019 r. dotycząca losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 17 września
2019 r. dotycząca losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt
2 Kodeksu wyborczego
17.09.2019 więcej
POSTANOWIENIE NR 218/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Warta
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019 r.
04.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Warty z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Warta miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019 r.
30.08.2019 więcej
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r.
o okręgach wyborczych w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 13 października 2019 r.
22.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się