Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Komisarz Wyborczy w Sieradzu I Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych nr 9 i nr 10
Komisarz Wyborczy w Sieradzu I Informacja o aktualnych składach
obwodowych komisji wyborczych nr 9 i nr 10
24.05.2019 więcej
Postanowienie nr 160/2019 Komisarza wyborczego w Sieradzu I
Postanowienie nr 160/2019 Komisarza wyborczego w Sieradzu I
21.05.2019 więcej
Postanowienie nr 158/2019 Komisarza wyborczego w Sieradzu I
Postanowienie nr 158/2019 Komisarza wyborczego w Sieradzu I
21.05.2019 więcej
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji
wyborczych na obszarze właściwości
21.05.2019 więcej
21.05.2019 więcej
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu europejskiego
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
do Parlamentu europejskiego
21.05.2019 więcej
KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 maja 2019 r.
KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 maja 2019
r. w sprawie godziny, od której będzie można udostępniać
wyborcom wyniki głosowania w obwodzie w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
07.05.2019 więcej
POSTANOWIENIE NR 78/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Warta
POSTANOWIENIE NR 78/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu
I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych w gminie Warta
07.05.2019 więcej
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 29 kwietnia 2019 r.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 29 kwietnia
2019 r.
29.04.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się