Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-05-29 14:39:12  krzysztofkona krzysztofkona

Utworzono artykuł 19253 o nazwie 'Statut GiM Warta'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste19253
user_idpuste955775
resource_idpuste422
namepusteStatut GiM Warta
category_idpuste6091
language_idpuste1
shortpuste.
fullpuste

.

publishfrompuste2015-05-29 00:00:00
_activepuste1
slugpustestatut-gim-warta
2015-05-29 14:40:29  krzysztofkona krzysztofkona

Zmieniono nazwę z 'Statut GiM Warta' na 'Statut Gminy i Miasta Warta'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameStatut GiM WartaStatut Gminy i Miasta Warta
2018-11-26 15:13:50  krzysztofkona krzysztofkona

Zmieniono nazwę z 'Statut Gminy i Miasta Warta' na 'Statut Gminy Warta'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameStatut Gminy i Miasta WartaStatut Gminy Warta
2018-11-26 15:22:15  krzysztofkona krzysztofkona

Pole short zmieniło wartość z '.' na 'Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od dnia rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której statut wszedł w życie tj. od 21 listopada 2018 roku'

Pole full zmieniło wartość z '<p> .</p> ' na '<p> Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojew&oacute;dztwa Ł&oacute;dzkiego z mocą od dnia rozpoczęcia kadencji organ&oacute;w jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie kt&oacute;rej statut wszedł w życie tj. od 21 listopada 2018 roku</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
short.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od dnia rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której statut wszedł w życie tj. od 21 listopada 2018 roku
full

.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od dnia rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której statut wszedł w życie tj. od 21 listopada 2018 roku

2018-12-06 12:16:49  krzysztofkona krzysztofkona

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2015-05-29 00:00:00' na '2018-11-21 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishfrom2015-05-29 00:00:002018-11-21 00:00:00
2019-12-23 11:59:14  krzysztofkona krzysztofkona

Pole category_id zmieniło wartość z '6091' na '184'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id6091184
2019-12-23 11:59:15  krzysztofkona krzysztofkona

Załączono plik 471883

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2667933
user_idpuste955775
fobject_idpuste471883
resource_idpuste422
modelpusteArticle
foreign_idpuste19253
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się