2015-02-13

Struktura organizacyjna

Urząd Miejski w Warcie

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

98 – 290 Warta

tel. (43) 8287 100  tel. fax. (43) 8287 114

Urząd czynny: wtorek– piątek

w godzinach 7:30 – 15:30

poniedziałek  7:30 – 16:30

Numer konta

Urzędu Miejskiego w Warcie:

81 9270 0006 0000 0013 2000 0006

                                            

Adres skrytki urzędu na platformie EPUAP: /nur009id0o/skrytka

 

 

1. Burmistrz Warty – Krystian Krogulecki, przyjmuje interesantów
    w czwartki w godzinach 8:00-15:00

2. Zastępca Burmistrza Warty – Mariusz Lewandowski

3. Skarbnik Gminy – Grażyna Zdunek

4. Sekretarz Gminy – Barbara Melka

 

Wydziały Urzędu Miejskiego w Warcie:

 

Wydział Spraw Obywatelskich USC, pokój Nr 11

 1. Kierownik Wydziału – Aleksandra Nowicka – tel. (43) 8287 110
 2. Zastępca Kierownika – Joanna Wawrzyniak – tel. (43) 8287 110

Wydział Oświaty, pokój Nr 6

 1. Kierownik Wydziału – Barbara Melka – tel. (43) 8287 111
 2. Inspektor – Anna Mikołajczyk – tel. (43) 8287 111
 3. Inspektor – Mirosława Michalak – tel. (43) 8287 111
 4. Inspektor  – Iwona Kupczyk – tel. (43) 8287 111
 5. Podinspektor – Justyna Czernielewska – tel. (43) 8287 111

Wydział Turystyki, Kultury i Sportu, pokój Nr 4

 1. Kierownik Wydziału – Łukasz Jeziorny – tel. (43) 8287 104
 2. Robotnik gospodarczy Orlik – Tadeusz Żak
 3. Robotnik gospodarczy – Jakub Łuczak
 4. Robotnik gospodarczy – Marcin Nowicki
 5. Robotnik gospodarczy – Milena Żylewska

Wydział Infrastruktury i Rozwoju, pokój Nr 7 i Nr 2

 1. Kierownik Wydziału – Mariusz Lewandowski – tel. (43) 8287 113
 2. Inspektor – Mirosław Frontczak – tel. (43) 8287 113, tel. kom. 500 114 185
 3. Podinspektor  – Marcin Wicherski – tel. (43) 8287 113
 4. Inspektor – Dariusz Miłosz – tel. (43) 8287 113
 5. Inspektor – Agnieszka Grembowicz – tel. (43) 8287 113
 6. Inspektor – Karina Brodzicka – tel. (43) 8287 116, tel. kom. 514 483 054
 7. Inspektor – Bożena Krogulecka – tel. (43) 8287 116
 8. Inspektor – Włodzimierz Janiak – tel. (43) 8287 116
 9. Inspektor – Łukasz Kałuża – tel. (43) 8287 116, tel. kom. 603 045 912
 10. Inspektor – Krzysztof Żubrowski – tel. (43) 8287 116

Wydział Finansów, Podatków i Opłat, pokój Nr 12 i Nr 1

 1. Inspektor – Karolina Rogacka–Wawrzyniak – tel. (43) 8287 112
 2. Inspektor – Agnieszka Miłosz – tel. (43) 8287 117
 3. Inspektor – Anna Szczęsna – tel. (43) 8287 117
 4. Inspektor – Renata Oczkowska – tel. (43) 8287 117
 5. Inspektor – Urszula Stasiak – tel. (43) 8287 117
 6. Inspektor – Anna Górnacka – tel. (43) 8287 101
 7. Inspektor – Ewa Kopytek – tel. (43) 8287 101
 8. Inspektor – Dorota Woźniak – tel. (43) 8287 101
 9. Inspektor – Aurelia Łuczak – tel. (43) 8287 103

Wydział Organizacyjno-Administracyjny, pokoje Nr: 5, 8, 4, 13

 1. Inspektor – Tomasz Jachowicz – tel. (43) 8287 115, tel. kom. 798 872 271
 2. Inspektor – Kinga Zagłoba– tel. (43) 8287 115
 3. Podinspektor – Monika Wachowska – tel. (43) 8287 115
 4. Inspektor – Beata Włodarczak – tel. (43) 8287 100
 5. Pomoc administracyjna – Gabriela Majewska – tel. (43) 8287 100
 6. Inspektor – Ilona Siewior – tel. (43) 8287 104
 7. Informatyk – Robert Skrzypiński – tel. (43) 8287 119
 8. Informatyk – Krzysztof Kona –  tel. (43) 8287 119
 9. Podinspektor – Angelika Kubicka-Kopczyk – tel. (43) 8287 102
 10. Radca Prawny – Bożena Pachulska
 11. Radca Prawny – Łukasz Krakowski
 12. Kierowca – Józef Bartczak, tel. kom. 500 114 186
 13. Robotnik gospodarczy – Małgorzata Pawlak
 14. Robotnik gospodarczy – Renata Mamot
 15. Robotnik gospodarczy – Andrzej Sobański

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się