2015-02-13

Struktura organizacyjna

Urząd Miejski w Warcie

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

98 – 290 Warta

tel. (43) 8287 100  tel. fax. (43) 8287 114

Urząd czynny: wtorek– piątek

w godzinach 7:30 – 15:30

poniedziałek  7:30 – 16:30

Numer konta

Urzędu Miejskiego w Warcie:

81 9270 0006 0000 0013 2000 0006

                                            

Adres skrytki urzędu na platformie EPUAP: /nur009id0o/skrytka

 

 

1.       Burmistrz Warty – Krystian Krogulecki, przyjmuje interesantów
          w czwartki w godzinach 8:00-15:00

2.       Zastępca Burmistrza Warty – Mariusz Lewandowski

3.       Skarbnik gminy – Grażyna Zdunek

4.       Sekretarz Urzędu Miejskiego w Warcie – Sławomir Wawrowski

5.       Radca Prawny – Bożena Pachulska

5.       Radca Prawny – Łukasz Krakowski

 

Samodzielne Stanowiska Pracy

 

1.       Kierownik USC – Aleksandra Nowicka tel. (43) 8287 110

2.       Zastępca Kierownika USC – Joanna Wawrzyniak tel. (43) 8287 110

3.       Inspektor ds. organizacyjnych, obsługa jednostek pomocniczych, sekretariat burmistrza –

          Anna Lament tel. (43) 8287 100

4.       Inspektor ds. organizacyjnych, skarg i wniosków, sekretariat zastępcy burmistrza –

          Beata Włodarczak tel. (43)8287 100

5.       Inspektor ds. kadr – Ilona Siewior – tel. (43) 8287 104

6.       Informatyk – Robert Skrzypiński – tel. (43) 8287 119

7.       Informatyk – Krzysztof Kona –  tel. (43) 8287 119

 

Wydziały

 

Wydział Budżetu

 

1.       Zastępca skarbnika, Kierownik Wydziału – Karolina Rogacka - Wawrzyniak – tel. (43)

          8287- 112

2.       Inspektor ds. księgowości budżetowej – Agnieszka Miłosz – tel.(43) 8287 117

3.       Inspektor ds. księgowości budżetowej – Anna Szczęsna – tel. (43) 8287 117

4.       Inspektor ds. księgowości budżetowej – Renata Oczkowska – tel. (43) 8287 117

5.       Inspektor ds. księgowości budżetowej, płace, ZUS - Urszula Stasiak – tel. (43) 8287 117

 

Wydział Podatków i Opłat

 

1.       Inspektor ds. wymiaru podatków – Anna Górnacka – tel. (43) 8287 101

2.       Inspektor ds. księgowości podatkowej – Ewa Kopytek – tel. (43) 8287 101

3.       Inspektor ds. księgowości podatkowej – Dorota Woźniak – tel. (43) 8287 101

4.       Inspektor ds. obsługi interesantów w zakresie podatków i opłat – Aurelia Łuczak tel.

          (43) 8287 103

5.        Podinspektor ds. wymiaru podatków - Angelika Kubicka-Kopczyk - te;. (43) 8287 101

 

 

Wydział Oświaty

 

1.       Kierownik Wydziału – Barbara Melka – tel. (43) 8287 111

2.       Inspektor ds. księgowości oświaty, płace, ZUS  - Anna Mikołajczyk – tel. (43) 8287 111

3.       Inspektor ds. księgowości oświaty – Mirosława Michalak – tel. (43) 8287 111

4.       Podinspektor ds. księgowości oświaty – Justyna Czernielewska – tel. (43) 8287 111

5.       Inspektor ds. bhp i oświaty – Iwona Kupczyk – tel. (43) 8287 111

 

Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

 

1.       Kierownik Wydziału – Mirosław Frontczak – tel. (43) 8287 113, tel. kom. 500 114 185

2.       Podinspektor ds. drogownictwa – Marcin Wicherski – tel.  (43) 8287 113

3.       Inspektor ds. budownictwa – Dariusz Miłosz – tel. (43) 8287 113

4.       Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych  inwestycji i rozwoju – Agnieszka Grembowicz

          tel. (43) 8287 113

 

Wydział Gospodarki Gruntami, Geologii  i Gospodarki Wodnej

 

1.       Kierownik Wydziału– Karina Brodzicka tel. (43) 8287 116, tel. kom. 514 483 054

2.       Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Bożena Krogulecka – tel. (43) 8287 116

3.       Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami – Włodzimierz Janiak – tel. (43) 8287 116

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zarzadzania Kryzysowego

 

1.       Kierownik Wydziału, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – Łukasz Kałuża,   

          (43)8287 105,tel. kom. 603 045 912

2.       Inspektor ds. gospodarki komunalno mieszkaniowej i obsługi Rady Miejskiej w Warcie –

          Monika Wachowska– tel. (43) 8287 105

3.       Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska – Krzysztof Żubrowski – tel. (43) 8287 105

4.       Inspektor ds. gospodarki odpadami – Krzysztof Polusik (43) 8287 105

 

Wydział Infrastruktury Turystyczno-Sportowej  Zamówień Publicznych i Promocji

 

1.       Kierownik Wydziału - Tomasz Jachowicz – tel.(43) 8287 115

2.       Zastępca Kierownika Wydziału – Łukasz Jeziorny – tel.(43) 8287 104

3.       Podinspektor ds. promocji, pozyskiwania funduszy unijnych i ich rozliczania oraz współpracy

          z organizacjami pozarządowymi – Dagmara Kowalczyk – tel.  (43) 8287 115

4.       Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i ich rozliczania –Kinga Zagłoba– tel. 

          (43)8287 115

 

Stanowiska ds. gospodarczych

 

1.       Kierowca, konserwator – Józef Bartczak, tel. kom. 500 114 186

2.       Robotnik gospodarczy – Małgorzata Pawlak

3.       Robotnik gospodarczy – Renata Mamot

4.       Robotnik gospodarczy –  Jakub Szymczak

5.       Robotnik Gospodarczy ORLIK - Tadeusz Żak

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się