Lista artykułów

Nazwa artykułu
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie „Szansa na nowy start” – szkolenia i staże
Cel projektu Głównym celem projektu jest podtrzymanie
aktywności zawodowej 60 osób zamieszkałych w województwie
łódzkie, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących
pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem
przystąpienia do projektu oraz osób przewidziane do zwolnienia
lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących
pracownika poprzez udział w indywidualnym i kompleksowym
wsparciu zakładającym dwie ścieżki tj. ścieżka
przekwalifikowania dla 30 osób oraz ścieżka samozatrudnienia
dla 30 osób.
10.08.2020 więcej
KURSY ZAWODOWE I SZKOLENIA
W DNIACH 16-17 LIPCA 2020 ROKU
10.07.2020 więcej
Bezpłatne kursy komputerowe i z języka angielskiego realizowane ze środków unijnych
Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy z
siedzibą w Sieradzu przy ulicy Wojska Polskiego 42, zaprasza
osoby z naszej Gminy do wzięcia udziału w darmowych kursach
realizowanych ze środków unijnych. Proponowane kursy to: KURS
KOMPUTEROWY I KURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
09.04.2018 więcej
Bezpłatne szkolenia finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Młodzi szansą na rozwój regionu”
Oferujemy szkolenie w zakresie: „ Nowoczesny sprzedawca z
językiem angielskim”
25.10.2017 więcej
Bezpłatne szkolenia zawodowe „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B” / „Nowoczesny sprzedawca z językiem angielskim’’ organizowane w Sieradzu
Celem projektu MŁODZI SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU jest
aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-29 lat, ze wskazanych
powiatów województwa łódzkiego: wieluński, wieruszowski,
pajęczański, sieradzki.
22.08.2017 więcej
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Sieradzu prowadzi nabór
Projekt ma na celu pomóc młodym ludziom w wejściu na rynek
pracy i uzyskaniu zatrudnienia poprzez zdobycie kwalifikacji
zawodowych na szkoleniach i stażach.
26.10.2016 więcej
Magazynier z obsługą wózka widłowego ( uprawnienia UDT wymiana butli gazowych)
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Sieradzu, ul. Pułaskiego 5
prowadzi nabór na BEZPŁATNE szkolenie
26.10.2016 więcej
PROJEKT „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn do 29.
roku życia, którzy są bierni zawodowo lub bezrobotni. Poprzez
szkolenia zawodowe i staże zwiększymy możliwości zatrudnienia
tych osób.
12.08.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się