2015-02-10

Rada Gminy i Miasta w Warcie 2014-2018

 

Telefon do biura Rady Gminy i Miasta Warta:

tel. (43)828-71-04

Rada Gminy i Miasta w Warcie
2014-2018

 

1. Kopacki Grzegorz - Przewodniczący Rady Gminy
i Miasta Warta

2. Paweł Ostrowski - I Wiceprzewodniczący Rady

3. Krzysztof Klimaszewski - II Wiceprzewodniczący Rady

4. Elżbieta Falkowska

5. Rafał Budziński

6. Krystyna Góra

7. Michał Jeziorny

8. Władysław Błaszczyk

9. Józef Alberczak

10. Stanisław Woźniak

11. Teresa Sulińska

12. Agnieszka Witczak

13. Marek Ciołek

14. Jan Ogórek

15. Andrzej Grześkowiak

Komisje Stałe Rady w składzie:

I. Komisja Rewizyjna

1) Ogórek Jan - Przewodniczący
2) Grześkowiak Andrzej - z-ca
3) Budziński Rafał
4) Alberczak Józef
5) Witczak Agnieszka

II. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Budżetu

1) Góra Krystyna - Przewodnicząca
2) Falkowska Elżbieta - z-ca
3) Klimaszewski Krzysztof
4) Jeziorny Michał
5) Kopacki Grzegorz

III. Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1) Błaszczyk Władysław - Przewodniczący
2) Ciołek Marek - z-ca
3) Ostrowski Paweł
4) Sulińska Teresa
5) Woźniak Stanisław

IV. Komisja doraźna. Zespół ds. Mieszkaniowych
1) Sulińska Teresa - Przewodnicząca
2) Falkowska Elżbieta
3) Jeziorny Michał

Galeria

Obraz: SG103431.JPG
SG103431.JPG

Piotr Tomaszewski