Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 34/2020 Burmistrza Warty z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu
30.03.2020 więcej
Zarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Warty z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Władysława Łokietka w Rossoszycy
30.03.2020 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJI MIESZKANIOWEJ W WARCIE
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WARCIE
26.02.2020 więcej
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WARCIE
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA
STANOWISKO DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W WARCIE
18.02.2020 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Miejskim w Warcie na stanowisko
PODINSPEKTOR/INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
18.07.2019 więcej
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO
PODINSPEKTOR/INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
15.07.2019 więcej
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR/INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR/INSPEKTOR DS.
KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
02.07.2019 więcej
Informacja o naborze na stanowisko ds. księgowości budżetowej- unieważnienie
Informacja o naborze na stanowisko ds. księgowości budżetowej-
unieważnienie
02.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się