Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy i Miasta w Warcie na stanowisko II
Dyrektor Żłobka Gminnego w Warcie - Opiekun/Opiekunka
dziecięca w żłobku Gminnym w Warcie
07.11.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy i Miasta w Warcie na stanowisko
Dyrektor Żłobka Gminnego w Warcie - Opiekun/Opiekunka
dziecięca w żłobku Gminnym w Warcie
26.10.2018 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urzędzie Gminy i Miasta w Warcie na stanowisko
PODINSPEKTOR DS. PROMOCJI, WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI, ORAZ POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH
16.07.2018 więcej
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
PODINSPEKTOR DS.PROMOCJI, WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI, ORAZ POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH
13.07.2018 więcej
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
29.06.2018 więcej
01.03.2018 więcej
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI RADY
dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. Obsługi Rady
21.02.2018 więcej
Burmistrz Gminy i Miasta Warta ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Warcie
konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego
Przedszkola w Warcie
20.02.2018 więcej
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH DOTYCZĄCYCH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W JEZIORSKU
DOTYCZY KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.
WŁADYSŁAWA REYMONTA W JEZIORSKU
16.02.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się