2018-02-13

Plan postępowań o udzielenie zamówienia w 2018r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia w 2018r.

Gmina i Miasto Warta

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamówienia

– robota budowlana/

usługa/

dostawa

Przewidywany

tryb udzielenia

zamówienia

Orientacyjna

wartość zamówienia

(netto)

 

1.

Dostawa kamienia drogowego

Dostawa

Przetarg nieograniczony

162.000,00 zł.

 

2.

Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

318.000,00 zł.

 

3.

Przebudowa drogi w miejscowości Gać Warcka

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

240.000,02 zł.

 

4.

Przebudowa drogi w miejscowości Józefka

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

486.000,00 zł.

 

5.

Przebudowa drogi w miejscowości Mikołajewice

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

109.000,00 zł.

 

6.

Rewitalizacja Miasta Warta etap II – Przebudowa ulicy Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

505.000,00 zł.

 

7.

Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

473.000,00 zł.

 

8.

Budowa Centrum Szkoleniowo – Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie Jachtowym Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

6.382.276,60 zł.

 

9.

Zakup falochronów do portu jachtowego w Ostrowie Warckim

Dostawa

Przetarg nieograniczony

243.000,00 zł.

 

10.

Rewitalizacja Miasta Warta etap II –Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta, Remont budynku Administracyjno – Socjalnego przy ulicy Skarżyńskiego w Warcie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

143.576,00 zł.

 

11.

Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1.140.925,24 zł.

 

 

Załączniki

  Plan 2018r..docx 18,46 KB (doc) szczegóły pobierz