2018-02-13

Plan postępowań o udzielenie zamówienia w 2018r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia w 2018r.

Gmina i Miasto Warta

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamówienia

– robota budowlana/

usługa/

dostawa

Przewidywany

tryb udzielenia

zamówienia

Orientacyjna

wartość zamówienia

(netto)

 

1.

Dostawa kamienia drogowego

Dostawa

Przetarg nieograniczony

162.000,00 zł.

 

2.

Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

318.000,00 zł.

 

3.

Przebudowa drogi w miejscowości Gać Warcka

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

240.000,02 zł.

 

4.

Przebudowa drogi w miejscowości Józefka

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

486.000,00 zł.

 

5.

Przebudowa drogi w miejscowości Mikołajewice

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

109.000,00 zł.

 

6.

Rewitalizacja Miasta Warta etap II – Przebudowa ulicy Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

505.000,00 zł.

 

7.

Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

473.000,00 zł.

 

8.

Budowa Centrum Szkoleniowo – Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie Jachtowym Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

6.382.276,60 zł.

 

9.

Zakup falochronów do portu jachtowego w Ostrowie Warckim

Dostawa

Przetarg nieograniczony

243.000,00 zł.

 

10.

Rewitalizacja Miasta Warta etap II –Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta, Remont budynku Administracyjno – Socjalnego przy ulicy Skarżyńskiego w Warcie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

143.576,00 zł.

 

11.

Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1.140.925,24 zł.

 

 

Załączniki

  Plan 2018r..docx 18,46 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się