Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Petycja nr 12 w sprawie równości obywateli .
Petycja nr 12 w sprawie równości obywateli .
20.01.2021 więcej
Petycja nr 11 w sprawie równości obywateli
Petycja nr 11 w sprawie równości obywateli
05.01.2021 więcej
Odpowiedź na petycję Nr 10
w sprawie technologii pralniczej przeciw Covid-19
01.12.2020 więcej
Petycja nr 10 w sprawie technologii pralniczej przeciw Covid-19
Petycja nr 10 w sprawie technologii pralniczej przeciw Covid-19
26.11.2020 więcej
Odpowiedź na Petycję Nr 9/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie budowy drogi przy ulicy Cegielnianej w Warcie
23.09.2020 więcej
Petycja Nr 8/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie jawności i transparentności w gminach
14.08.2020 więcej
Petycja Nr 9/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku
w sprawie budowy drogi przy ulicy Cegielnianej w Warcie
14.08.2020 więcej
Odpowiedź na petycję Nr 6/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku
w sprawie zdalny pomiar temperatury ciała
16.07.2020 więcej
Odpowiedź na petycję Nr 5/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku
w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed
coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne
(dalej: PEM) o coraz szerszym zakresie częstotliwości(nowy
standard 5G)
03.07.2020 więcej
Odpowiedź na petycję Nr 4/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia lokalnej "tarczy antykryzysowej" na
wszystkich obywateli
02.07.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się