Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja Nr 4/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku
W sprawie wymiany okien w budynku komunalnym przy ulicy Popioły
3 w Warcie
15.04.2021 więcej
Petycja Nr 3/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku
w sprawie "Konkursu Podwórko Nivea"
09.04.2021 więcej
Odpowiedź na petycję nr 1/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku
w przedmiocie opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum
Ludowego
06.04.2021 więcej
Odpowiedź na petycję nr 11/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku
w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka Pana
Oktawiana Krakowiaka
06.04.2021 więcej
Odpowiedź na petycję nr 12/2020 z dnia 20 grudnia 2020 roku
w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka Pani
Teresy Gerland
06.04.2021 więcej
Petycja Nr 2/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku
w sprawie wymiany okien w lokalach mieszkalnych budynku
komunalnego na osiedlu Popioły w mieście Warta
06.04.2021 więcej
Odpowiedź na Petycję Nr 2 z dnia 3 marca 2021 roku
w sprawie budowy drogi asfaltowej w m. Grzybki z dnia 24 lutego
2021(Petycja Nr 2)
04.03.2021 więcej
Petycja Nr 2 z dnia 24 lutego 2021 roku
w sprawie budowy drogi asfaltowej w m. Grzybki
04.03.2021 więcej
Petycja Nr 1 z dnia 24 lutego 2021 roku
Dotyczy opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego
04.03.2021 więcej
Petycja nr 12 w sprawie równości obywateli .
Petycja nr 12 w sprawie równości obywateli .
20.01.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się