Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Odpowiedź na petycję Nr 1/2020 z dnia 16 lutego 2020 roku
w sprawie "przyznania stypendiów dla uczniów za wysokie wyniki
sportowe"
13.05.2020 więcej
Odpowiedź na petycję Nr 2/2020 z dnia 10 marca 2020 roku
w sprawie budowy chodnika i ustawienia fotoradaru przy wjeździe
do miejscowości Małków od strony Sieradza
07.05.2020 więcej
Petycja Nr 7/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie podjęcia stosownej uchwały zwiększającej
bonifikatę - umożliwiającą wykup lokali mieszkalnych w
blokach przy ul.T.Kościuszki 18 w Warcie
29.04.2020 więcej
Petycja Nr 6/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku
w sprawie zdalny pomiar temperatury ciała
23.04.2020 więcej
Petycja Nr 5/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku
w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed
coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne
(dalej: PEM) o coraz szerszym zakresie częstotliwości(nowy
standard 5G)
23.04.2020 więcej
Petycja Nr 4/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia lokalnej "tarczy antykryzysowej" na
wszystkich obywateli
03.04.2020 więcej
Petycja Nr 3/2020 z dnia 21 marca 2020 roku
w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz
większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne (dalej:
PEM) o coraz szerszym zakresie częstotliwości(nowy standard 5G)
23.03.2020 więcej
Petycja Nr 2/2020 z dnia 10 marca 2020 roku
dotyczy budowy chodnika i ustawienia fotoradaru przy wjeździe do
miejscowości Małków od strony SIeradza
11.03.2020 więcej
Odpowiedź na petycję Nr 14/2019
w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz o poparcie w
sprawie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla
Polski według zaleceń Rozalii Celakównej
26.02.2020 więcej
Petycja Nr 01/2020
w sprawie "przyznania stypendiów dla uczniów za wysokie wyniki
sportowe"
19.02.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się