Lista artykułów

Nazwa artykułu
DECYZJA Nr 4/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach
DECYZJA Nr 4/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach
11.05.2021 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
07.05.2021 więcej
Informacja o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Warcie
Informuję, że XXIX Sesja Rady Miejskiej w Warcie odbędzie się
w dniu 30.04.2021 r.(tj. piątek) o godz. 12: 00 na sali
konferencyjnej w budynku zlokalizowanym przy ulicy A. M.
Tarnowskiego 8, 98-290 Warta. Obrady będą transmitowane za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
27.04.2021 więcej
Informacja Burmistrza Warty z dnia 16 kwietnia 2021 roku
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
16.04.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 40/2021 Burmistrza Warty z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych
przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na
rzecz dotychczasowych dzierżawców
16.04.2021 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Warty w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 12 kwietnia 2021 roku
w sprawie budowy linii kablowych, napowietrznych, słupów z
żerdzi wirowej i rozbiórkę istniejącej infrastruktury dla
działek w obrębach Klonówek i Zaspy Miłkowskie gminy Warta
12.04.2021 więcej
Kurenda i Rozporządzenie w sprawie ptasiej grypy z dnia 8 kwietnia 2021 roku
W związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
i wyznaczeniem jej ogniska w miejscowości Kwasków, gmina
Błaszki, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu wydał
rozporządzenie, skierowane do mieszkańców sołectw:
Augustynów, Bartochów, Cielce, Czartki, Duszniki, Gać Warcka,
Głaniszew, Gołuchy, Góra, Grzybki, Jakubice, Kawęczynek,
Krąków, Łabędzie, Małków, Piotrowice, Raczków, Warta,
Witów, Zagajew, Zielęcin, zgodnie z którym należy zachować
szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki
bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy.
Prosimy o zapoznanie się kurendą i stosowaniem się do jej
zapisów zgodnych z rozporządzeniem.
12.04.2021 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 33/2021 BURMISTRZA WARTY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w obrębie Ostrów Warcki
ZARZĄDZENIE Nr 33/2021 BURMISTRZA WARTY z dnia 29 marca 2021
r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w obrębie
Ostrów Warcki
07.04.2021 więcej
Informacja o przyznaniu dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warta w 2021 r
Informacja o przyznaniu dotacji celowej na wsparcie realizacji
zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
Warta w 2021 r
26.03.2021 więcej
DECYZJA Nr 3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego
DECYZJA Nr 3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego
na wykonaniu urządzenia wodnego
26.03.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się