Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 8 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Warcie
19.03.2018 więcej
INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE ZGROMADZENIA
INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE ZGROMADZENIA
08.03.2018 więcej
Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 5 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Władysława Reymonta w Jeziorsku
05.03.2018 więcej
DECYZJA Nr 2/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 lutego 2018 roku
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia
wodnego służącego do poboru wód podziemnych zlokalizowanego
na działce o nr ewid. 317 położonej w obrębie nr 0016 –
Jakubice-Baszków, gm. Warta
05.03.2018 więcej
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2018 w zakresie: pomocy społecznej; ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie Gminy i Miasta Warta
wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w roku 2018 w zakresie: pomocy
społecznej; ochrony i promocji zdrowia z zakresu
przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie Gminy i
Miasta Warta
19.02.2018 więcej
Zarządzenie nr 27/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Władysława Reymonta w Jeziorsku
16.02.2018 więcej
Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Ustkowie
16.02.2018 więcej
Informacja o LVI Sesji Rady Gminy i Miasta w Warcie
LVI Sesja Rady Gminy i Miasta w Warcie odbędzie się w dniu
20.02.2018r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu
Gminy i Miasta w Warcie
15.02.2018 więcej
Informacja o przyznaniu dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu
Informacja o przyznaniu dotacji celowej na wsparcie realizacji
zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu
14.02.2018 więcej