Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Warcie
Informuję, że XXVII Sesja Rady Miejskiej w Warcie odbędzie
się w dniu 12.02.2021 r. (tj. piątek) o godz. 1400 na sali
konferencyjnej w budynku zlokalizowanym przy ulicy A. M.
Tarnowskiego 8, 98-290 Warta. Obrady będą transmitowane za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
11.02.2021 więcej
KURENDA W SPRAWIE PTASIEJ GRYPY
WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA PIOTROWICE
07.02.2021 więcej
Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2021 roku
w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie
oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii
02.02.2021 więcej
Zarządzenie Burmistrza Warty Nr 13/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia rekrutacji do klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warta
na rok szkolny 2021/2022
26.01.2021 więcej
Zarządzenie Burmistrza Warty Nr 12/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia rekrutacji do
publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Warta na rok
szkolny 2021/2022
26.01.2021 więcej
Informacja o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Warcie
Informuję, że XXVI Sesja Rady Miejskiej w Warcie odbędzie się
w dniu 28.01.2021 r.(tj. czwartek) o godz. 13:00 na sali
konferencyjnej w budynku zlokalizowanym przy ulicy A. M.
Tarnowskiego 8, 98-290 Warta.
21.01.2021 więcej
Zarządzenie Burmistrza Warty Nr 10/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Warta –
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
21.01.2021 więcej
Zarządzenie Burmistrza Warty Nr 10/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku
w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie
Gminy Warta w roku 2021
21.01.2021 więcej
Nabór kandydatów na stanowisko: Lokalny Animator Sportu na obiekcie „Orlik” w 2021 roku
Burmistrz Warty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Lokalny Animator Sportu na obiekcie „Orlik ” w 2021 roku.
20.01.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się