Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o przydatności wody do spożycia w gminie Warta
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza
przydatność wody do spożycia w miejscowościach: Warta,
Cielce, Ustków, Jeziorsko, Miedźno, Włyń
13.12.2018 więcej
Informacja o III Sesji Rady Miejskiej w Warcie
III Sesja Rady Miejskiej w Warcie odbędzie się w
dniu 14.12.2018r. (piątek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Warcie
11.12.2018 więcej
Informacja o II Sesji Rady Miejskiej w Warcie
II Sesja Rady Miejskiej w Warcie odbędzie się w dniu
29.11.2018r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Warcie
26.11.2018 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Przetarg dotyczył sprzedaży prawa własności nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie
Jeziorsko,oznaczonej działką o numerze ewidencyjnym: 871/2 o
pow. 0,1053 ha
14.11.2018 więcej
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy i Miasta w Warcie
wybranej w dniu 21 października 2018 r.
13.11.2018 więcej
OGLOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WARTA z dnia 05 listopada 2018 roku
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu
wspólpracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarzadowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2019”.
05.11.2018 więcej
Informacja o LXVI Sesji Rady Gminy i Miasta w Warcie
LXVI Sesja Rady Gminy i Miasta w Warcie odbędzie się w dniu
09.11.2018r. (piątek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu
Gminy i Miasta w Warcie
05.11.2018 więcej
Informacja o przydatności wody do spożycia w gminie Warta
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza
przydatność wody do spożycia w miejscowościach: Warta,
Jeziorsko, Ustków, Grabinka, Małków, Włyń,
15.10.2018 więcej
Informacja o LXV Sesji Rady Gminy i Miasta w Warcie
Informuję, że LXV Sesja Rady Gminy i Miasta w Warcie odbędzie
się w dniu 04.10.2018r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Warcie.
28.09.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 27 września 2018 roku
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w obrębie Jeziorsko
27.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się