Lista artykułów

Nazwa artykułu
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 159/2019 Burmistrza Warty z dnia 13 listopada 2019 roku
W Y K A Z Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w
dzierżawę
21.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 161/2019 Burmistrza Warty z dnia 13 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Urzędu Miejskiego w Warcie
15.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 160/2019 Burmistrza Warty z dnia 13 listopada 2019 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Warcie
15.11.2019 więcej
Informacja o XIII Sesji Rady Miejskiej w Warcie
XIII Sesja Rady Miejskiej w Warcie odbędzie się w dniu
21.11.2019 roku (czwartek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Warcie
14.11.2019 więcej
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu sieradzkiego na rok 2020
Urząd Miejski w Warcie zaprasza do składania uwag i wniosków
wyżej wymienionej uchwały do dnia 20 listopada 2019 roku
06.11.2019 więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 18.10.2019 ROKU
dotyczy: Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa drogi
gminnej Proboszczowice-Grzybki Nr 114454E
31.10.2019 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
przetargi dotyczyły sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej w obrębie Ostrów Warcki,
składającej się z działek o numerze ewidencyjnym: 1011 i
1064/2
31.10.2019 więcej
Obwieszczenia Burmistrza Warty Krystiana Kroguleckiego z dnia 28 października 2019 roku
w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi
gminnej nr 11445E Proboszczowice - Grzybki od km 0 000 do do km 2
053 na długości 2053 m
29.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się