Lista artykułów

Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE BURMISTRZA WARTY z dnia 11 października 2019 roku
„Programu współpracy Gminy Warta z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
11.10.2019 więcej
Informacja o przydatności wody do spożycia w gminie Warta
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza
przydatność wody do spożycia w miejscowościach: Warta,
Cielce, Ustków, Grabinka, Małków, Włyń, Jeziorsko
08.10.2019 więcej
Burmistrz Warty podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warcie w dniu 25 września 2019 roku
Przetarg dotyczył sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul.
Garbarskiej 2A w Warcie o pow. użytkowej 36,38 m2 i
przynależnej piwnicy o pow. 14,00 m2
02.10.2019 więcej
Burmistrz Warty podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu ustnego ograniczonego
który odbył się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warcie w
dniu 17 września 2019 roku
24.09.2019 więcej
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 139/2019 Burmistrza Warty z dnia 17.09.2019 r.
wykaz w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia
wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
Warta położonej w obrębie 0032 Ostrów Warcki, na czas
oznaczony od 01.05.2020 r. do 30.09.2022 r.
19.09.2019 więcej
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego
dotyczącego sprzedaży działki rolnej w miejscowości Jeziorsko
13.09.2019 więcej
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2019 Burmistrza Warty z dnia 03 września 2019 roku
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w
dzierżawę i najem
12.09.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 9 września 2019 roku
Przebudowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV
Jeziorsko-Pompownia Miłkowice pomiędzy odłącznikiem nr
3-0-0933, a odłącznikiem nr 3-0-0937 (Budowa linii kablowej SN
15kV oraz rozbiórka linii napowietrznej SN 15kV wraz z słupami,
11.09.2019 więcej
Informacja o XI Sesji Rady Miejskiej w Warcie
XI Sesja Rady Miejskiej w Warcie odbędzie się w dniu 10.09.2019
r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w
Warcie
10.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się