Lista artykułów

Nazwa artykułu
DECYZJA Nr 5/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu
urządzenia wodnego służącego umożliwiającego pobór wód
podziemnych z otworu hydrologicznego zlokalizowanego na działce
o nr ewid. 32/2 położonej w obrębie nr 0007 – m. Warta przy
ul. Błaszkowskiej 4.
09.01.2020 więcej
Informacja o XVI Sesji Rady Miejskiej w Warcie
Informuję, że XVI Sesja Rady Miejskiej w Warcie odbędzie się
w dniu 08.01.2020 roku (środa) o godz. 9:00 w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Warcie.
07.01.2020 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
Przetarg dotyczył dzierżawy nieruchomości gruntowej w Ostrowie
Warckim
24.12.2019 więcej
Informacja o XV Sesji Rady Miejskiej w Warcie
XV Sesja Rady Miejskiej w Warcie odbędzie się w dniu 30.12.2019
roku (poniedziałek) o godz. 1230 w sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Warcie
24.12.2019 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Warty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego "Budowa stacji transformatorowej SN/nN, rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV dla potrzeb zasilania odbiorcy na działkach nr ewid. 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166 i 2167 w miejscowości Włyń, gm. Warta oraz poprawa parametrów dostarczanej energii dla odbiorców zasilanych
Obwieszczenie Burmistrza Warty o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
"Budowa stacji transformatorowej SN/nN, rozbudowa sieci
elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV dla potrzeb zasilania
odbiorcy na działkach nr ewid. 2156, 2157, 2158, 2159, 2160,
2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166 i 2167 w miejscowości Włyń,
gm. Warta oraz poprawa parametrów dostarczanej energii dla
odbiorców zasilanych
20.12.2019 więcej
Informacja o zadaniach na wsparcie dla klubów sportowych w 2020 roku
Informacja o zadaniach, na wsparcie, których zostanie
udzielona dotacja celowa w trybie uchwały nr XVII/92/15 Rady
Gminy i Miasta w Warcie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie
określenia warunków w tym organizacyjnych i trybu finansowania
zadania własnego Gminy i Miasta Warta w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu
19.12.2019 więcej
Informacja o przydatności wody do spożycia w gminie Warta
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza
przydatność wody do spożycia w miejscowościach: Warta,
Jeziorsko, Cielce, Ustków, Włyń.
19.12.2019 więcej
Informacja o XIV Sesji Rady Miejskiej w Warcie
XIV Sesja Rady Miejskiej w Warcie odbędzie się w
dniu 18.12.2019 roku (środa) o godz. 14:00 w sali
posiedzeń Urzędu Miejskiego w Warcie
18.12.2019 więcej
Otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
1. Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu.pdf 2. Ogłoszenie
konkurs 2020.pdf 3. Oferta realizacji zadania publicznego
załącznik nr1.doc 4. Sprawozdanie z wykonania zadania
publicznego-załącznik-nr-5.doc
16.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się