2015-02-10

Komisje Stałe Rady

Komisje Stałe Rady w składzie:

I. Komisja Rewizyjna

1) Ogórek Jan - Przewodniczący
2) Grześkowiak Andrzej - z-ca
3) Budziński Rafał
4) Alberczak Józef
5) Witczak Agnieszka

II. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Budżetu

1) Góra Krystyna - Przewodnicząca
2) Falkowska Elżbieta - z-ca
3) Klimaszewski Krzysztof
4) Jeziorny Michał
5) Kopacki Grzegorz

III. Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1) Błaszczyk Władysław - Przewodniczący
2) Ciołek Marek - z-ca
3) Ostrowski Paweł
4) Sulińska Teresa
5) Woźniak Stanisław

IV. Komisja doraźna. Zespół ds. Mieszkaniowych
1) Sulińska Teresa - Przewodnicząca
2) Falkowska Elżbieta
3) Jeziorny Michał