Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Odpowiedź na interpelację radnego Marka Olczyka z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie znaków poziomych przy drogach na terenie miasta Warta
15.05.2020 więcej
Odpowiedź na interpelację radnego Marka Olczyka z dnia 20 kwietnia 2020 roku
w sprawie wymiany drzwi w lokalu przy ulicy Kaszyńskiego 11 w
Warcie
13.05.2020 więcej
Interpelacja radnego Marka Olczyka z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie znaków poziomych przy drogach na terenie miasta Warta
13.05.2020 więcej
Interpelacja Nr 2 radnej Ewy Piniarskiej z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie uporządkowania działki Nr 72/6 tj. parkingu przy
ulicy sieradzkiej
13.05.2020 więcej
Interpelacja radnej Ewy Piniarskiej z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie naprawy chodnika i jego uporządkowanie przy ulicy
Głębokiej i ulicy Szymańskiego
13.05.2020 więcej
Interpelacja Pana Krzysztofa Klimaszewskiego Radnego Rady Miejskiej w Warcie z dnia 5 maja 2020 roku
w sprawie przebudowy dróg powiatowych i chodników na terenie
gminy Warta
13.05.2020 więcej
Interpelacja Pana Krzysztofa Klimaszewskiego Radnego Rady Miejskiej w Warcie z dnia 21 kwietnia 2020 roku
w sprawie remontu dróg przy ulicach: Kościuszki, Zachodniej,
Przedwiośnie, Cieleckiej i Kaliskiej
28.04.2020 więcej
28.04.2020 więcej
Interpelacja Pana Sławomira Jabłońskiego Radnego Rady Miejskiej w Warcie z dnia 10 marca 2020 roku
w sprawie ustawienia tablicy informującej o Nr posesji w
miejscowości Rożdżały
16.03.2020 więcej
Odpowiedź na interpelację Pana Władysława Błaszczyka Radnego Rady Miejskiej w Warcie z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie zabezpieczenia budynku po byłym sklepie spożywczym
w miejscowości Góra
04.03.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się