Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Odpowiedź na Interpelację Pana Krzysztofa Klimaszewskiego Radnego Rady Miejskiej w Warcie w sprawie budowy obiektu rekreacyjnego typu skatepark lub pumptruck
Odpowiedź na Interpelację Pana Krzysztofa Klimaszewskiego
Radnego Rady Miejskiej w Warcie w sprawie budowy obiektu
rekreacyjnego typu skatepark lub pumptruck
20.10.2020 więcej
Odpowiedź na Interpelację Pana Krzysztofa Klimaszewskiego Radnego Rady Miejskiej w Warcie w sprawie budowy placu zabaw przy ul. Popioły w Warcie
Odpowiedź na Interpelację Pana Krzysztofa Klimaszewskiego
Radnego Rady Miejskiej w Warcie w sprawie budowy placu zabaw przy
ul. Popioły w Warcie
20.10.2020 więcej
Odpowiedź na interpelację Pana Sławomira Jabłońskiego Radnego Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 marca 2020 roku
w sprawie ustawienia tablicy informującej o Nr posesji
w miejscowości Rożdżały
23.07.2020 więcej
Odpowiedź na interpelację Nr 2 radnej Ewy Piniarskiej z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie uporządkowania działki Nr 72/6 tj. parkingu
przy ulicy sieradzkiej
23.07.2020 więcej
Odpowiedź na Interpelację Pana Krzysztofa Klimaszewskiego Radnego Rady Miejskiej w Warcie z dnia 3 lipca 2020 roku
w sprawie wykoszenia traw na wałach przeciwpożarowych wzdłuż
rzeki Warty na terenie gminy Warta
21.07.2020 więcej
Odpowiedź na interpelację Nr 2 z dnia 7 lipca 2020 roku radnego Pana Marka Ciołka
w sprawie przebudowy skrzyżowania oraz poprawy
bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1790E we Włyniu
17.07.2020 więcej
Odpowiedź na interpelację Nr 1 z dnia 7 lipca 2020 roku radnego Pana Marka Ciołka
w sprawie skrzyżowania w miejscowości Włyń na drodze
wojewódzkiej Nr 710
17.07.2020 więcej
Odpowiedź na interpelację radnej Pani Ewy Piniarskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie dostosowania chodników dla osób niepełnosprawnych w
obrębie przystanku przy ulicy Sieradzkiej od strony szpitala
17.07.2020 więcej
Interpelacja Nr 2 radnego Pana Marka Ciołka z dnia 7 lipca 2020 roku
w sprawie przebudowy skrzyżowania oraz poprawy bezpieczeństwa
na drodze powiatowej Nr 1790E we Włyniu
15.07.2020 więcej
Interpelacja Nr 1 radnego Pana Marka Ciołka z dnia 7 lipca 2020 roku
w sprawie skrzyżowania w miejscowości Włyń na drodze
wojewódzkiej Nr 710
15.07.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się