Lista artykułów

Nazwa artykułu
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA WARTA
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wykorzystuje rezultaty bazowej
inwentaryzacji emisji przeprowadzonej na terenie Gminy i Miasta
Warta w celu określenia kluczowych obszarów działań oraz
możliwości osiągnięcia przyjętego przez Gminę i Miasto celu
w zakresie redukcji emisji CO2.
09.11.2016 więcej
Informacja dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta
dotyczy odpadów z tworzyw sztucznych, których nie należy
spalać w domowych piecach czy kotłowniach
08.11.2016 więcej