Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwala Nr IV 717/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w
sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty
długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i
Miasta Warta.
25.01.2018 więcej
Budżet Gminy i Miasta Warta na rok 2018
uchwalony 28 grudnia 2017 roku
08.01.2018 więcej
Uchwała Nr IV/283/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie możliwości
sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Warta
05.12.2017 więcej
Uchwała Nr IV/282/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie
budżetu Gminy i Miasta Warta na 2018 rok
05.12.2017 więcej
Uchwała Nr IV/281/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy i Miasta Warta
05.12.2017 więcej
Budżet Gminy i Miasta Warta na rok 2017
Budżet Gminy i Miasta Warta na rok 2017
10.02.2017 więcej
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr IV/16/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku
w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty
długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i
Miasta Warta
24.01.2017 więcej
Uchwały RIO w Łodzi w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF, opinii o projekcie budżetu GiM Warta na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu GiM Warta
1)Uchwała Nr IV/252/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie
opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej GiM Warta 2)Uchwała Nr IV/253/2016 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30
listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu GiM
Warta na 2017 rok 3)Uchwała Nr IV/254/2016 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30
listopada 2016 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
budżetu GiM Warta
08.12.2016 więcej
Uchwała nr IV/2/2016 z dnia 18-01-2016 r.
Uchwała nr IV/2/2016 z dnia 18-01-2016 r. Składu Orzekającego
RIO sprawie opinii dotyczacej prawidłowości planowanej kwoty
długu oraz możliwości sfinanowania deficytu budżetu GiM Warta
25.01.2016 więcej
12