Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała Nr IV / 12 / 2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Warta
Uchwała Nr IV / 12 / 2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w
sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty
długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy
Warta
02.02.2021 więcej
Uchwała Nr IV / 33 / 2020 z dnia 7 lutego 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty
długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy
Warta
13.02.2020 więcej
Uchwała Nr IV/310/ 2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania
deficytu budżetu Gminy Warta
17.12.2019 więcej
Uchwala Nr IV/308/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Warta
17.12.2019 więcej
Uchwala Nr IV/309/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały
budżetowej Gminy Warta na 2020 rok
17.12.2019 więcej
Uchwała nr IV/8/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. Składu Orzekajacego RIO w Łodzi
Uchwała nr IV/8/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. Składu
Orzekającego RIO w Łodzi
05.02.2019 więcej
Budżet Gminy Warta na rok 2019
uchwalony 28 grudnia 2018 roku
11.01.2019 więcej
Uchwała Nr IV/291/ 2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania
deficytu budżetu Gminy i Miasta Warta
17.12.2018 więcej
Uchwala Nr IV/289/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy i Miasta
Warta
17.12.2018 więcej
Uchwala Nr IV/290/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały
budżetowej Gminy i Miasta Warta na 2019 rok
17.12.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się