2020-02-04

Uchwały XIV sesji Rady Miejskiej w Warcie

CHWAŁA NR XIV/85/2019 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/77/2019 z dnia 24 października w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wykonania podłączeń kanalizacyjnych na obszarze aglomeracji Warta, na lata 2019-2021


UCHWAŁA Nr XIV/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE w sprawie uchylenia uchwały nr XII/76/19 z dnia 24 października 2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Warta na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

UCHWAŁA Nr XIV/87/2019 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE w sprawie uchylenia uchwały nr XII/75/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Warta

 

UCHWAŁA NR XIV/88/2019 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE w sprawie: zmiany uchwały regulaminu targowiska usytuowanego w Warcie przy ul. Kościuszki i Kaszyńskiego oraz minitargowiska przy ul. Garncarskiej 17

 

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Warcie Nr XIV/89/2019 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020.

 

UCHWAŁA NR XIV/90/2019 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE w sprawie : ustalenie stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Warta na rok 2020

 

UCHWAŁA NR XlV/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2020-2031

 

UCHWAŁA NR XIW92/2019 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

 

 

 

Załączniki

  UCHWALA NR XIV-85-2019.pdf 140,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA Nr XIV-86-2019.pdf 134,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA Nr XIV-87-2019.pdf 119,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR XIV-90-2019.pdf 193,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR XIV-88-2019.pdf 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA Nr XIV-89-2019.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR XIV-91-2019.pdf 2,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR XIV-93-2019.pdf 2,92 MB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR XIV-92-2019.pdf 5,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR XIV-94-2019.pdf 4,68 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się