2020-01-27

Plan postępowań o udzielenie zamówienia w 2020r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia w 2020r.

Gmina Warta

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia  w zł.

Przewidywany termin wszczęcia postepowania

1.

Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Powstania Listopadowego w Warcie - chodniki

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

178.861,79

I kwartał

2.

Przebudowa byłego ośrodka zdrowia w Cielcach na mieszkania

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

162.601,63

I kwartał

3.

Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie i Mieście Warta poprzez zakup ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego

Dostawa

Przetarg nieograniczony

1.060.000,00

II kwartał

4.

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej i Ogrodowej w Rossoszycy

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

73.170,73

I kwartał

5.

Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów, Ostrów Warcki, Rożdżały

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

116.404,06

II kwartał

6.

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rossoszycy

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

794.000,00

I kwartał

7.

Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym                     zwierzętom odłowionym z terenu Gminy i Miasta Warta

Usługa

Przetarg nieograniczony

250.000,00

IV kwartał

11.

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Warta.

Usługa

Przetarg nieograniczony

1.500.000,00

II kwartał

12.

Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Warta, podległych obiektów i infrastruktury oraz jednostek gminnych.

Dostawa

Przetarg nieograniczony

630.000,00

IV kwartał

13.

Ochrona ubezpieczeniowa zamawiającego

Usługa

Przetarg nieograniczony

140.000,00

II kwartał

14.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie  2.150.000,00 zł.

Usługa

Przetarg nieograniczony

600.000,00

II kwartał

15.

Dostawa kamienia drogowego

Dostawa

Przetarg nieograniczony

250.000,00

I kwartał

 

Załączniki

  Plan zamówień pub... 2020 rok.pdf 459,91 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się