Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Jachowicza w terminie 30 dni
od 26.07.2015 roku tj. od dnia zaprzestania pełnienia
obowiązków Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy i
Miasta Warta
13.09.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Pani Aleksandry Nowickiej w terminie 30 dni
od 27.07.2015r. tj. od dnia przeniesienia na stanowisko Z-cy
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy i miasta Warta
13.09.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Jachowicza w terminie 30 dni
od 27.04.2015r. tj. od dnia powierzenia pełnienia obowiązków
Zarządcy Kierownika USC
06.09.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Pani Karoliny Rogackiej Wawrzyniak
złożone 30 dni od dnia 25.04.2015r. tj. od dnia zaprzestania
pełnienia obowiązków Zarządcy Kierownika USC
06.09.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Pani Karoliny Rogackiej Wawrzyniak
złożone w terminie 30 dni od dnia 26.01.2015r. tj. od dnia
powierzenia pełnienia obowiązków Zarządcy kierownika USC
06.09.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Pani Marty Mrozowskiej p.o. Dyrektora
Szkoły Podstawowej we Włyniu złożone w terminie 30 dni od
01.09.2014 r. od dnia powierzenia pełnienia obowiązków
Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włyniu
06.09.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Pana Wojciecha Wójcika-Dyrektora
Publicznego Gimnazjum w Warcie złożone w terminie 30 dni od
31.08.2014 r. tj. od dnia zaprzestania pełnienia funkcji
Dyrektora Publicznego Gimnazjum w warcie
02.09.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Pana Józefa Michalaka-p.o. Dyrektora
Publicznego Gimnazjum w Warcie, złożone w terminie 30 dni od
01.03.2015r., od dnia powierzenia pełnienia obowiązków
Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Warcie
02.09.2016 więcej
Oświadczenie Urszuli Pietrzak Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Warcie
złożone w terminie 30 dni od 01.09.2014r., od dnia w którym
Pani Urszula Pietrzak zaczęła pełnić funkcję Dyrektora
Publicznego Gimnazjum w Warcie
02.09.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Ochęckiej - p. o. Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Raczkowie, złożone w terminie 30 dni od
31.08.2014r. od dnia zaprzestania pełnienia obowiązków
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczkowie
02.09.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się