Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe Pana Sławomira Wawrowskiego - Kierownika Wydziału Podatków w dniu 07.03.2019 r.
w dniu zaprzestania pełnienia obowiązków Kierownika Wydziału
Podatków
28.05.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Polusika w dniu 08.03.2019 r.
w dniu zaprzestania pełnienia funkcji Sekretarza gminy
28.05.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe Pani Niny Michalak-Orszulak - Dyrektora Żłobka Gminnego w Warcie
w terminie 30 dni od 08.01.2019 r. od dnia w którym zaczęła
pełnić funkcję Dyrektora Żłobka Gminnego w Warcie
28.05.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe Pana Mariusza Lewandowskiego - Z-cy Burmistrza Warty
w terminie 30 dni od 01.02.2019 r. od dnia powołania na
stanowisko Z-cy Burmistrza Warty
28.05.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Sowały - p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włyniu
w terminie 30 dni od 21.01.2019 r. od dnia powierzenia pełnienia
obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włyniu
28.05.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe Pani Anny Smus - Dyrektora Publicznego Przedszkola w Warcie
w terminie 30 dni od 01.09.2018 r. od dnia w którym zaczęła
pełnić funkcję Dyrektora Publicznego Przedszkola w Warcie
28.05.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe Pani Cecylii Izydorczyk-Broda - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ustkowie
w terminie 30 dni od 01.09.2018 r. od dnia w którym zaczęła
pełnić funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ustkowie
28.05.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Pietrzak - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeziorsku
w terminie 30 dni od 01.09.2018 r. od dnia w którym zaczęła
pełnić funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeziorsku
28.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się