Lista artykułów

Nazwa artykułu
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Sieradzu prowadzi nabór
Projekt ma na celu pomóc młodym ludziom w wejściu na rynek
pracy i uzyskaniu zatrudnienia poprzez zdobycie kwalifikacji
zawodowych na szkoleniach i stażach.
26.10.2016 więcej
Magazynier z obsługą wózka widłowego ( uprawnienia UDT wymiana butli gazowych)
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Sieradzu, ul. Pułaskiego 5
prowadzi nabór na BEZPŁATNE szkolenie
26.10.2016 więcej
PROJEKT „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn do 29.
roku życia, którzy są bierni zawodowo lub bezrobotni. Poprzez
szkolenia zawodowe i staże zwiększymy możliwości zatrudnienia
tych osób.
12.08.2016 więcej