Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Warcie za 2016 rok oraz realizacji gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
29.06.2017 więcej
Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.
Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.
26.05.2017 więcej
18.11.2016 więcej
01.08.2016 więcej
Sprawozdanie finansowe ZWiK w Warcie za 2015 rok
sprawozdanie finansowe za rok 2015 Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Warcie
17.06.2016 więcej
Sprawozdanie z działalności MGOPS w Warcie w 2015 r. oraz ocena zasobów pomocy społecznej
Sprawozdanie z działalności MGOPS w Warcie w 2015 r. oraz ocena
zasobów pomocy społecznej
31.05.2016 więcej
123