Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
18.11.2016 więcej
01.08.2016 więcej
Sprawozdanie finansowe ZWiK w Warcie za 2015 rok
sprawozdanie finansowe za rok 2015 Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Warcie
17.06.2016 więcej
Sprawozdanie z działalności MGOPS w Warcie w 2015 r. oraz ocena zasobów pomocy społecznej
Sprawozdanie z działalności MGOPS w Warcie w 2015 r. oraz ocena
zasobów pomocy społecznej
31.05.2016 więcej
Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu GiM Warta za 2015 r
Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu GiM Warta za 2015 r
27.05.2016 więcej
ZGKiM w Warcie część opisowa do sprawozdania finansowego za rok 2015
ZGKiM w Warcie część opisowa do sprawozdania finansowego za
rok 2015
27.05.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu przez Warckie Centrum Kultury za rok 2015
Sprawozdanie z wykonania budżetu przez Warckie Centrum Kultury
za rok 2015
27.05.2016 więcej
20.05.2016 więcej
Sprawozdanie za IV kwartał 2015 roku
sprawozdanie za IV kwartał 2015 roku
15.03.2016 więcej
12