Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Korekty do oświadczeń majątkowych radnych za 2015 rok
Wyjaśnienia do oświadczeń majątkowych radnych za 2015 rok
28.09.2016 więcej
Wyjaśnienia do oświadczeń majątkowych za 2015 rok
Burmistrza GiM Warta oraz Aleksandry Nowickiej Zastępcy
Kierownika USC
21.09.2016 więcej
Korekty do oświadczeń majątkowych kierowników jednostek gminy oraz
osób wydających decyzje administracyjne za 2015 rok
13.09.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Sowały w terminie 30 dni
od 31.08.2015 roku tj od dnia kiedy Pan Sowała przestał
pełnić funkcję Dyrektora Szkoły
13.09.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Jachowicza w terminie 30 dni
od 26.07.2015 roku tj. od dnia zaprzestania pełnienia
obowiązków Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy i
Miasta Warta
13.09.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Pani Aleksandry Nowickiej w terminie 30 dni
od 27.07.2015r. tj. od dnia przeniesienia na stanowisko Z-cy
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy i miasta Warta
13.09.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Jachowicza w terminie 30 dni
od 27.04.2015r. tj. od dnia powierzenia pełnienia obowiązków
Zarządcy Kierownika USC
06.09.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Pani Karoliny Rogackiej Wawrzyniak
złożone 30 dni od dnia 25.04.2015r. tj. od dnia zaprzestania
pełnienia obowiązków Zarządcy Kierownika USC
06.09.2016 więcej
12345