Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku w sprawie zamówienia materiałów dydaktycznych
dla dzieci w wieku 3-5 lat w Oddziale Wychowania Przedszkolnego w
Cielcach i Publicznym Przedszkolu w Warcie w Gminie Warta z dnia
17.08.2017
17.08.2017 więcej
Rozeznanie rynku w sprawie zamówienia pomocy dydaktycznych do ćwiczeń korekcyjnych i logopedycznych dla dzieci w wieku 3-5 lat
w Oddziale Wychowania Przedszkolnego w Cielcach i Publicznym
Przedszkolu w Warcie w Gminie Warta z dnia 16.08.2017 roku
16.08.2017 więcej
Informacja o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości w Kamionaczu
przetarg ustny na zbycie działek niezabudowanych w Kamionaczu
16.08.2017 więcej
Komunikat o jakości wody w gminie Warta
próbka pobrana z ujęcia wody w Małkowie-monitoring substancji
promieniotwórczych
16.08.2017 więcej
Informacja Burmistrza GiM Warta o wykazie nieruchomości do sprzedaży
dotyczy nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w
obrębie Jeziorsko
10.08.2017 więcej
Informacja o przydatności wody do spożycia w gminie Warta
dotyczy wodociągu zbiorowego we Włyniu i Małkowie
09.08.2017 więcej
Informuję, że XLVII Sesja Rady Gminy i Miasta w Warcie odbędzie się w dniu 07.08.2017r. (poniedziałek) o godz. 830 w saliposiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Warcie.
Informuję, że XLVII Sesja Rady Gminy i Miasta w Warcie
odbędzie się w dniu 07.08.2017r. (poniedziałek) o godz. 830 w
saliposiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Warcie.
04.08.2017 więcej
Zawiadomienie Starosty Sieradzkiego o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie Starosty Sieradzkiego o wszczęciu postępowania
28.07.2017 więcej
Informuję, że XLVI Sesja Rady Gminy i Miasta w Warcie odbędzie się w dniu 28.07.2017r. (piątek) o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Warcie.
Informuję, że XLVI Sesja Rady Gminy i Miasta w Warcie odbędzie
się w dniu 28.07.2017r. (piątek) o godz. 1000 w sali posiedzeń
Urzędu Gminy i Miasta w Warcie.
25.07.2017 więcej
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektów Uproszczonego
Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i
wspólnot gruntowych
17.07.2017 więcej