Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zawiadomienie dla rolników poszkodowanych przez huragan Ksawery
z terenu gminy i miasta Warta o możliwości składania wniosków
20.10.2017 więcej
Zarządzenie Burmistrza GiM Warta z dnia 18 października 2017 roku
dotyczy przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostrów Warcki
18.10.2017 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Warta
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę odcinka sieci
linii napowietrznej średniego napięcia na linię kablową
obręb Małków
12.10.2017 więcej
Obwieszczenie Starosty Powiatu Sieradzkiego
dotyczące oddziaływań na środowisko uproszczonych planów
urządzenia lasu
04.10.2017 więcej
Burmistrz Gminy i Miasta Warta ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w obrębie Jeziorsko, składającej
się z działek o numerze ewidencyjnym: 871/1, 871/2, 871/3 i
871/4
04.10.2017 więcej
Przydatność wody do spożycia
Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie
monitoringowym: Miedźno, Cielce
04.10.2017 więcej
Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Warta
o wykazie nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej
do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego;
położonej w obrębie Ostrów Warcki
27.09.2017 więcej
Obwieszczenie Burmistrza GiM Warta w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Rozbudowę sieci wodociągowej 125 mm PEHD w miejscowości Miedźno
Obwieszczenie Burmistrza GiM Warta w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
obejmującej: Rozbudowę sieci wodociągowej 125 mm PEHD w
miejscowości Miedźno
26.09.2017 więcej
Obwieszczenie Burmistrza GiM Warta w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji obejmującej:Przebudowę odcinka sieci linii
napowietrznej średniego napięcia, na linię kablową, obręb
Małków
22.09.2017 więcej
Obwieszczenie Burmistrza GiM Warta w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji obejmującej: Rozbudowę sieci wodociągowej 110 mm
PEHD; obręb Mikołajewice
21.09.2017 więcej