Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie Burmistrza GiM Warta o I przetargu na sprzedaż działki
zabudowanej w Warcie przy ul. 20-go Stycznia 20
27.03.2017 więcej
Ogłoszenie Burmistrza GiM Warta o I przetargu na sprzedaż lokalu
Nr 17 w Warcie przy ul. T. Kościuszki 18 bl.I
27.03.2017 więcej
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z
prognozami oddziaływania na środowisko
27.03.2017 więcej
Przydatność wody do spożycia
Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie
monitoringowym: Ustków, Cielce oraz Miedżno
23.03.2017 więcej
Informacja o XLI sesji Rady Gminy i Miasta w Warcie
XLI Sesja Rady Gminy i Miasta w Warcie odbędzie się w dniu
29.03.2017r. (środa) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu
Gminy i Miasta w Warcie.
22.03.2017 więcej
Burmistrz Gminy i Miasta Warta informuje o wykazie do sprzedaży
dotyczy nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie
ZIELĘCIN przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego
01.03.2017 więcej
Obwieszczenie Dyr. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
dotyczy projektu:"Planu przeciwdziałania skutkom suszy w
regionie wodnym Warty"
28.02.2017 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Warta
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego: obręb Jeziorsko
27.02.2017 więcej
Informacja o XL sesji Rady Gminy i Miasta w Warcie
która odbędzie się 3 marca 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu
Gminy i Miasta w Warcie
23.02.2017 więcej
Ogłoszenie Burmistrza GiM Warta o I przetargu na sprzedaż lokalu
Nr 8 w Warcie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 18 bl. II
15.02.2017 więcej