Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 17 maja 2017r
dotyczy przebudowy sieci SN 15kV i nN 0,4kV w miejscowości
Raczków gm. Warta
17.05.2017 więcej
Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Warta
o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta
Warta, lokal mieszkalny nr 5 zlokalizowany na I piętrze budynku
wielomieszkaniowym położonym w Warcie przy ul. Garbarskiej 2A
17.05.2017 więcej
Informacja o XLIV Sesji Rady Gminy i Miasta w Warcie
która odbędzie się w dniu 22.05.2017r. (poniedziałek) o
godz. 9:00
16.05.2017 więcej
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
NFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
10.05.2017 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
NFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
10.05.2017 więcej
Państwowy Inspektorat Sanitarny w Sieradzu stwierdza
przydatność wody do spożycia Badana woda w zakresie
monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: Grabinka oraz
Miedźno
09.05.2017 więcej
Informacją o XLIII Sesja Rady Gminy i Miasta w Warcie która odbędzie się w dniu 05.05.2017r. (piątek) o godz. 8:00
Informuję, że XLIII Sesja Rady Gminy i Miasta w Warcie
odbędzie się w dniu 05.05.2017r. (piątek) o godz. 8:00 w
saliposiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Warcie.
05.05.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze
województwa łódzkiego
28.04.2017 więcej
Burmistrz Gminy i Miasta Warta podaje wykaz nieruchomości położonych w Jeziorsku przeznaczony do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Burmistrz Gminy i Miasta Warta podaje wykaz nieruchomości
położonych w Jeziorsku przeznaczony do dzierżawy w drodze
bezprzetargowej
26.04.2017 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 19 kwietnia 2017r
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki Nr 30
w obrębie 6 miasta Warty przy ulicy Kaliskiej
20.04.2017 więcej