Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przydatność wody do spożycia
Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie
monitoringowym: Grabinka, Włyń, Warta, Jeziorsko, Małków
oraz Ustków
19.06.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na pasy dróg publicznych
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze ustalenia
odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na pasy dróg
publicznych
19.06.2017 więcej
Informacja o XLV Sesji Rady Gminy i Miasta w Warcie
która odbędzie się w dniu 14.06.2017r. (środa) o godz. 10:00
08.06.2017 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 17 maja 2017r
dotyczy przebudowy sieci SN 15kV i nN 0,4kV w miejscowości
Raczków gm. Warta
17.05.2017 więcej
Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Warta
o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta
Warta, lokal mieszkalny nr 5 zlokalizowany na I piętrze budynku
wielomieszkaniowym położonym w Warcie przy ul. Garbarskiej 2A
17.05.2017 więcej
Informacja o XLIV Sesji Rady Gminy i Miasta w Warcie
która odbędzie się w dniu 22.05.2017r. (poniedziałek) o
godz. 9:00
16.05.2017 więcej
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
NFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
10.05.2017 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
NFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
10.05.2017 więcej
Państwowy Inspektorat Sanitarny w Sieradzu stwierdza
przydatność wody do spożycia Badana woda w zakresie
monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: Grabinka oraz
Miedźno
09.05.2017 więcej